کابلشو پشت سوراخ


تولید می شوند. ترمینال ها یک شکاف لحیم کاری شده مطابق استاندارد DIN را
نشان می دهند که یک لوله بسته آن را احاطه کرده است. لازم به ذکر است که
استاندارد DIN ابزار پرس را برای این نوع ترمینال مشخص نمی کند.

کابلشو، تجهیزی کوچک با تاثیر بزرگ

چکیده :کدام کابلشو برای کدام کاربرد مناسب است؟در این مقاله ابتدا انواع مختلف کابلشوی مسی،

معرفی شده و سپس به توضیح روش های تشخیص کابلشوی مناسب مطابق با

استانداردهای IEC و DIN می پردازیم. همچنین با روش های تست آزمایشگاهی و

بصری برای تعیین درستی انتخاب کابلشوها آشنا خواهیم شد.یک اتصال کابل ضعیف می تواند سبب افزایش مقاومت محل اتصال و حتی ایجاد آتش گردد، ما به شما روش صحیح را نشان خواهیم داد. در بازار، انواع مختلف کابلشو در دسترس است. برای یک مجری پروژه های برقی انتخاب کابلشوی درست برای هر مورد خاص در این محدوده ی گسترده مشکل خواهد بود. مقاله زیر به شما یک دید کلی از انواع مختلف کابلشو برای اتصالات مسی و جزئیاتی که اتصالی امن و طولانی مدت را تضمین خواهد کرد، می دهد.در این مقاله سه نوع از کابلشوهای مسی مورد بررسی قرار می گیرد:-کابلشو های پرسی مطابق با استاندارد DIN 46235-کابلشو های لوله ای استاندارد-ترمینال فلزی ورقه ای مطابق با استاندارد DIN 46234کابلشو پرسی DINسه نوع کابلشو: کابلشو پرسی DIN، کابلشو لوله ای استاندارد، ترمینال فلزی ورقه ایکابلشو های پرسی مطابق با استاندارد DIN 46235این استاندارد کاربرد، ابعاد و نشانه گذاری کابلشوها را تعریف می کند. همچنین این استاندارد استفاده از این کابلشوها برای پرس هادی های مفتولی، تابیده، نیمه افشان و افشان را اجازه می دهد. که برای محدوده ی گسترده ای از کاربردها مورد استفاده قرار می گیرد.نشانه گذاری اطلاعات ضروری بر روی محصول، اطلاعات پایه ای را برای نصاب محصول متناسب با استاندارد DIN 46235 فراهم می کند.علامت گذاری "KL 22 12-150 " نشان می دهد:KL: نشان تولید کننده (در این مورد klauke )22: کد مهره پرس (فقط برای کابلشو های پرسی استاندارد DIN 46235)12: اندازه ی متریک پیچ برای پیچ اتصال : اندازه M12150: سطح مقطع هادی به میلی متر مربععلاوه بر این، این کابلشو ها تعداد پرس های مورد نیاز را نشان می دهد.برای نصب، استاندارد DIN مهره های پرس را مطابق با بخش های 3،1 و 4 استاندارد DIN 48083، برای هادی های مفتولی، تابیده، نیمه افشان پیشنهاد می کند.به طور کلی استفاده از مهره های پرس شش گوش مطابق با بخش 4 استاندارد DIN 48083، برای نصب کابلشو های پرسی مطابق استاندارد DIN 46235 در محدوده ی سطح مقطع 6 تا 1000 میلی متر مربع و رنج اندازه ی پیچ از 5 میلی تر تا 20 میلی متر مس الکترولیتی مطابق با استاندارد EN 13600 توصیه می شود.برای محافظت از زنگ زدگی (خوردگی) کابلشوهای پرسی همچنین کابلشو های لوله ای استاندارد و ترمینال فلزی ورقه ای، قلع اندود می شوند.کابلشو پرستنها کابلشو های پرسی DIN تعداد مورد نیاز پرس مقرر شده توسط تولیدکننده را نشان می دهند.

کابلشوهای لوله ای مسی با طراحی استانداردبه غیر از کابلشو های DIN، بسیاری از تولید کنندگان نیز کابلشوهای استاندارد لوله ای ساخته شده از مس الکترولیتی مطابق با استاندارد EN 13600 ارائه می دهند.به همان مقدار نگرانی در خصوص اندازه ها، کابلشوهای لوله ای استاندارد عمدتاً کوتاه تر از کابلشو های DIN ساخته می شوند و همچنین در ابعاد لوله، متفاوت می باشند.با این حال، از آنجا که این کابلشو ها تحت آزمون استاندارد IEC 1238-1 هستند، دوام اتصال مکانیکی و الکتریکی آنها تحت تاثیر نمی باشد.کابلشو پرسی DIN، بزرگتر از کابلشوی لوله ای استانداردکابلشو پرسی DIN، بزرگتر از کابلشوی لوله ای استانداردکابلشو های لوله ای استانداردکابلشو های لوله ای استاندارد (سمت چپ) از نظر ابعاد لوله نسبت به کابلشو های پرسی DIN تفاوت دارند.همه ی کابلشو ها

– صرف نظر از نوع – می توانند به درستی پرس شوند وقتی از ابزار مناسبی

استفاده شده باشد. ابزار نادرست یا یک پرس غیر حرفه ای می تواند موجب

افزایش مقاومت محل اتصال، افزایش درجه حرارت، حتی آتش سوزی شود. برای حذف

چنین نتایجی استفاده از ابزار پرس مناسب (اختصاصی) برای پرس کردن کابلشو توصیه می شود.مقایسه پرس صحیح و غیر صحیح کابلشومقایسه پرس صحیح و غیر صحیحدر

پرس اشتباه (بالا : پرس بیش از حد، وسطی: پرس با نیروی کم) استفاده از

ابزار پرس اشتباه می تواند موجب افزایش مقاومت محل اتصال شده و نصب و راه

اندازی را به خطر بیاندازد.کابلشوهای فلزی ورقه ای مطابق استاندارد DIN 46234همچنین برای پایانه های فلزی ورقه ای استاندارد های خاص برای نوع کاربرد، ابعاد و نشانه گذاری اعمال می شود. از طرفی دیگر کابلشو های پرسی و پایانه ها

مطابق استاندارد DIN 46235 فقط برای پرس هادی های رشته ای تابیده، نیمه

افشان و افشان طراحی شده اند و برای هادی های مفتولی و جامد نیستند. در

محدوده سطح مقطع از 0.5 تا 240 میلی مترمربع و اندازه پیچ 2 تا 16 میلیمتر

می توان آنها را در تابلوهای کنترل الکتریکی و وسایل حمل و نقل عمومی یافت.ترمینال های فلزی ورقه ای از مس الکترولیتی مطابق با استاندارد EN 13600 ساخته شده اند. اما یک تفاوت در مواد پایه وجود دارد. در حالی که کابلشوهای لوله ای استاندارد پرسی از لوله های مسی تولید می شوند، ترمینال ها از ورقه مسی

تولید می شوند. ترمینال ها یک شکاف لحیم کاری شده مطابق استاندارد DIN را

نشان می دهند که یک لوله بسته آن را احاطه کرده است. لازم به ذکر است که

استاندارد DIN ابزار پرس را برای این نوع ترمینال مشخص نمی کند.اطلاعات مفید در مورد کابلشوانتخاب کابلشوی درست بستگی زیادی به نوع کابل دارد. برای کابل های منطبق با استاندارد DIN 57295 کابلشوهای زیر می توانند مورد استفاده قرار گیرند.کابل های کلاس 1، 2، 5، 6 : کابلشوهای پرسی مطابق استاندارد DIN 46235کابل های کلاس2: کابلشو های لوله ای استانداردکابل های کلاس 2، 5، 6: ترمینال هادر عمل هادی های کابل های کلاس 5 و 6 انعطاف پذیر داخل کابلشوهای مناسب را پر نمی کنند برای چنین مواردی کابلشوهای F توصیه می شود که قطر داخلی بزرگتر و ساختاری با دهانه باز دارد. پرسی به شکل تورفته (دندانه دار) توصیه می شود. برای نصب کابلشوهای DIN، ابزار پرس با کد مهره مطابق با استاندارد DIN 48083-4 مورد استفاده قرار می کیرد. برای کابلشو های لوله ای لطفاً به توصیه های تولید کننده ابزار رجوع کنید.کابلشو های F با دهانه بازکابلشو های F با دهانه باز، برای کابل های کلاس 5 و 6 که نمی توانند کابلشو های معمولی را پر کنند مورد استفاده قرار می گیرند.

خواص الکتریکی و مکانیکی کابلشواستاندارد بین المللی IEC 1238-1 شامل خواص مکانیکی و الکتریکی کابلشوها

می باشد که شامل جزئیات الزامات اتصال الکتریکی امن و دائمی برای کاربرد

مورد نظر می باشد. هر دو آزمایش درآوردن مکانیکی و دوام الکتریکی تعریف شده

است.آزمایش شبیه ساز، چرخه ی مورد استفاده در عمل:اتصال

تا هزار برابر گرم می شود تا به دمای 120 درجه سانتی گراد که شبیه پیک

ولتاژ صبح در سیستم منبع تغذیه برق عمومی شود. همچنین آزمایش های جریان

بالا در 250 درجه سانتی گراد انجام می شوند.مسئولیت پایبندی به وضع این قوانین ایمنی با هر تولید کننده کابلشو است. به همین دلیل تولید کنندگان، نوع کابل مناسب مورد استفاده برای هر کابلشو را تعیین می کنند. به غیر از استانداردهای اصلی (قانونی)، تولید کنندگان مشهور الزامات کیفیت اضافی را مشخص کردند. Klauke یکی از سازندگان کابلشو، فرآیندی در مهندسی مواد جهت تعیین مواد از نظر کشش و سختی (سفتی) و کاهش ریسک شکستگی (ترک، شکستن) را عنوان کرد. این فرآیند دوام را افزایش می دهد و محافظت بیشتری را برای کابلشو در مقابل لرزش فراهم می کند.به همین دلیل ما استفاده از کابلشو های با کیفیت بالا را از تولید کنندگان شناخته شده توصیه می کنیم. کیفیت کابلشو را اغلب می توان با مشخصات بصری تشخیص داد. یک کابلشوی بدون برآمدگی، یک کف مسطح و یک انتهای ماشین شده پاکیزه از نشانه های یک محصول با کیفیت بالا هستند.
لطفا

پیش از اقدام به
خرید و یا انعقاد قرارداد
تامین محصولات ،
خدمات با


مشاوران مجرب ما
تبادل نظر نمایید تا ضمن
آگاهی از
توانمندی های این


مجموعه و
اطلاع از
نوع
خدمات و
کیفیت آنها ، از
لیست قیمت های


رقابتی ما نیز مطلع شوید :


33981536-7 021

36058472 021

09124460424www.kablsho.coکابلشو پشت سوراخ<br/><br/>شرکت
صنعت برق شیرازی تولید کننده و نمایندگی
کابلشو پشت سوراخ می باشد.<br/>از
محصولات و
خدمات ارائه شده در
صنعت برق شیرازی می توان به موارد ذیل نیز اشاره کرد <br/>
فروش کابلشو پشت سوراخ<br/>
فروشنده کابلشو پشت سوراخ<br/>
ارائه کننده کابلشو پشت سوراخ<br/>
تامین کننده کابلشو پشت سوراخ<br/>
بورس کابلشو پشت سوراخ<br/>
انواع کابلشو پشت سوراخ<br/>
پخش کابلشو پشت سوراخ<br/>
پخش کننده کابلشو پشت سوراخ<br/>
خرید کابلشو پشت سوراخ<br/>
قیمت کابلشو پشت سوراخ<br/>
نماینده فروش کابلشو پشت سوراخ<br/>
نمایندگی فروش کابلشو پشت سوراخ<br/>
واردات کابلشو پشت سوراخ<br/>
وارد کننده کابلشو پشت سوراخ<br/>
نماینده کابلشو پشت سوراخ<br/>
نمایندگی کابلشو پشت سوراخ<br/>
کیفیت کابلشو پشت سوراخ<br/>
گارانتی کابلشو پشت سوراخ<br/>
تهیه کابلشو پشت سوراخ<br/>
ضمانت کابلشو پشت سوراخ<br/>
ضمانت نامه کابلشو پشت سوراخ<br/>
تأمین کابلشو پشت سوراخ<br/>
تولید کابلشو پشت سوراخ<br/>
تولید کننده کابلشو پشت سوراخ<br/>
وارد کننده کابلشو پشت سوراخ<br/>
عرضه کابلشو پشت سوراخ<br/>
توزیع کابلشو پشت سوراخ<br/>
مدل کابلشو پشت سوراخ<br/>
ارائه کابلشو پشت سوراخ<br/>
تعمیر کابلشو پشت سوراخ<br/>
نصب کابلشو پشت سوراخ<br/>
ساخت کابلشو پشت سوراخ<br/>
مجری کابلشو پشت سوراخ<br/>
مرکز پخش کابلشو پشت سوراخ<br/>
فروش کابلشو<br/>
فروشنده کابلشو<br/>
ارائه کننده کابلشو<br/>
تامین کننده کابلشو<br/>
بورس کابلشو<br/>
انواع کابلشو<br/>
خرید کابلشو استاندارد و مورد تایید شرکت برق<br/>
قیمت کابلشو استاندارد و مورد تایید شرکت برق<br/>
نمایندگی فروش کابلشو استاندارد و مورد تایید شرکت برق<br/>
کیفیت کابلشو استاندارد و مورد تایید شرکت برق<br/>
تهیه کابلشو استاندارد و مورد تایید شرکت برق<br/>
تأمین کابلشو استاندارد و مورد تایید شرکت برق<br/>
تولید کابلشو<br/>
تولید کننده کابلشو استاندارد و مورد تایید شرکت برق<br/>
توزیع کابلشو استاندارد و مورد تایید شرکت برق<br/>
مدل کابلشو استاندارد و مورد تایید شرکت برق<br/>
ساخت کابلشو استاندارد و مورد تایید شرکت برق