اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۸۱۵۳۶-۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۰۵۸۴۷۲ ۲۱ ۰۰۹۸
۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۸۱۵۳۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۰۹۱۲۴۴۶۰۴۲۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، کوچه تئاتر دهقان ، پاساژ لاله زار 110 ، طبقه 3، پلاک 24

دسته بندی محصولات کابلشو | پرس کابلشو هیدرولیک صنعت برق شیرازی


دسته بندی محصولات کابلشو | پرس کابلشو هیدرولیک صنعت برق شیرازی


محصولات پربازدید کابلشو | پرس کابلشو هیدرولیک صنعت برق شیرازی