اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۸۱۵۳۶-۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۰۵۸۴۷۲ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۸۱۵۳۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۰۹۱۲۴۴۶۰۴۲۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، کوچه تئاتر دهقان ، پاساژ لاله زار 110 ، طبقه 3، پلاک 24


       

لیست قیمت محصولات کابلشو | پرس کابلشو هیدرولیک صنعت برق شیرازی

۱۱:۳۲:۳۱ ۱۳۹۹/۲/۱۶

محصولات جدید کابلشو | پرس کابلشو هیدرولیک صنعت برق شیرازی


تولید انواع کابلشو 2 سوراخ

تولید انواع کابلشو 2 سوراخ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش انواع کابلشو

فروش انواع کابلشو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش کابلشوهای لانگ کلاته

فروش کابلشوهای لانگ کلاته...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید و فروش انواع کابلشوهای آلومینیومی

تولید و فروش انواع کابلشوهای ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابلشو خاص کلاته

کابلشو خاص کلاته...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابلشو دو سوراخ کلاته

کابلشو دو سوراخ کلاته...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش انواع کابلشوهای بی متال

فروش انواع کابلشوهای بی متال...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابلشو مسی کلاته ( کابلشوی مسی )

کابلشو مسی کلاته ( کابلشوی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابلشو های پایه بلند کلاته

کابلشو های پایه بلند کلاته...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابلشو پشت سوراخ

کابلشو پشت سوراخ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابلشو چاک دار کلاته

کابلشو چاک دار کلاته...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابلشو درز دار لحیمی

کابلشو درز دار لحیمی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش و قیمت پرس کابلشو

فروش و قیمت پرس کابلشو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابلشوهای سوزنی کلاته

کابلشوهای سوزنی کلاته...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابلشو های قلع ریز کلاته

کابلشو های قلع ریز کلاته...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابلشو های بدون سوراخ کلاته

کابلشو های بدون سوراخ کلاته...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابلشو بی متال تیپ (DTL1)

کابلشو بی متال تیپ (DTL1)...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابلشو 90 درجه کلاته

کابلشو 90 درجه کلاته...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابلشو دو طرفه کلاته مخصوص سر کابل

کابلشو دو طرفه کلاته مخصوص ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلمپ مسی

کلمپ مسی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلمپ بی متال

کلمپ بی متال...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دو راه مسی کلاته

دو راه مسی کلاته...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دو راه آلومینیوم

دو راه آلومینیوم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دو راهی بی متال

دو راهی بی متال...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
انواع شیلد در سایزهای مختلف

انواع شیلد در سایزهای مختلف...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ساخت و تولید کابلشو

ساخت و تولید کابلشو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بست کمربندی تایوانی

بست کمربندی تایوانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید انواع کابلشو 4 سوراخ

تولید انواع کابلشو 4 سوراخ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابلشو

کابلشو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابلشو کلاته

کابلشو کلاته...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
انواع کابلشو کلاته

انواع کابلشو کلاته...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بورس کابلشو کلاته

بورس کابلشو کلاته...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کابلشو کلاته

تولید کابلشو کلاته...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی کابلشو کلاته

نمایندگی کابلشو کلاته...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرید کابلشو کلاته

خرید کابلشو کلاته...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش کابلشو

فروش کابلشو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کابلشو

تولید کابلشو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی کابلشو

نمایندگی کابلشو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرید کابلشو

خرید کابلشو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
انواع کابلشو

انواع کابلشو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابلشو خاص

کابلشو خاص...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابلشو های پایه بلند

کابلشو های پایه بلند...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابلشو سفارشی

کابلشو سفارشی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابلشو آلومینیومی

کابلشو آلومینیومی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابلشو 90 درجه

کابلشو 90 درجه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابلشو 45 درجه

کابلشو 45 درجه...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابلشو بی متال تیپ 1

کابلشو بی متال تیپ 1...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابلشو بی متال تیپ 2

کابلشو بی متال تیپ 2...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابلشو DTL 1

کابلشو DTL 1...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کابلشو DTL 2

کابلشو DTL 2...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موف (دوراهی) بی متال

موف (دوراهی) بی متال...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
انواع کابلشو آلومینیوم AL

انواع کابلشو آلومینیوم AL...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
انواع موف (دوراهی) آلومینیوم

انواع موف (دوراهی) آلومینیوم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نوار آپارات 3M

نوار آپارات 3M...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
انواع سیم و کابل ساختمانی و صنعتی

انواع سیم و کابل ساختمانی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
انواع سرسیم

انواع سرسیم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت سرسیم

قیمت سرسیم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرید سرسیم

خرید سرسیم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش سرسیم

فروش سرسیم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سرسیم صنعت برق شیرازی

سرسیم صنعت برق شیرازی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وایرشو صنعت برق شیرازی

وایرشو صنعت برق شیرازی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش وایرشو

فروش وایرشو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرید وایرشو

خرید وایرشو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت وایرشو

قیمت وایرشو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سرسیم کولری صنعت برق شیرازی

سرسیم کولری صنعت برق شیرازی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سرسیم دو شاخه صنعت برق شیرازی

سرسیم دو شاخه صنعت برق ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سرسیم سوزنی صنعت برق شیرازی

سرسیم سوزنی صنعت برق شیرازی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سرسیم گرد صنعت برق شیرازی

سرسیم گرد صنعت برق شیرازی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0