اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۸۱۵۳۶-۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۰۵۸۴۷۲ ۲۱ ۰۰۹۸
۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۸۱۵۳۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۰۹۱۲۴۴۶۰۴۲۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، کوچه تئاتر دهقان ، پاساژ لاله زار 110 ، طبقه 3، پلاک 24

کابلشو | پرس کابلشو هیدرولیک صنعت برق شیرازی

تلفن

  • ۳۳۹۸۱۵۳۶-۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۶۰۵۸۴۷۲ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۹۸۱۵۳۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۰۹۱۲۴۴۶۰۴۲۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   لاله زار جنوبی ، کوچه تئاتر دهقان ، پاساژ لاله زار 110 ، طبقه 3، پلاک 24